Merian Gärten https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender de 11.12.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=01.Januar 2023&showCalendarEntry=vk_3daf7ee9-1127-4e0a-899a-8dc2af91252d 3daf7ee9-1127-4e0a-899a-8dc2af91252d 01.01.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=04.Januar 2023&showCalendarEntry=vk_676ce96c-cd94-40e6-8777-17775b3e4245 676ce96c-cd94-40e6-8777-17775b3e4245 04.01.2023 <![CDATA[Museumsnacht]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=20.Januar 2023&showCalendarEntry=vk_5bc20cd3-ebb7-4a73-bf66-a287cc9a51c1 5bc20cd3-ebb7-4a73-bf66-a287cc9a51c1 20.01.2023 <![CDATA[Montagsführung: Sammlungen im Winterquartier]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=23.Januar 2023&showCalendarEntry=vk_fb4fd9a9-834f-4375-9592-0e6b9f4e3d38 fb4fd9a9-834f-4375-9592-0e6b9f4e3d38 23.01.2023 <![CDATA[Auszeit: Kalligraphie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=27.Januar 2023&showCalendarEntry=vk_81ecd7dd-a88e-48c4-ac72-52b7c7f5a4ed 81ecd7dd-a88e-48c4-ac72-52b7c7f5a4ed 27.01.2023 <![CDATA[Mühle in Betrieb]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=28.Januar 2023&showCalendarEntry=vk_9c785499-d249-4c87-a779-b66aa5ffa080 9c785499-d249-4c87-a779-b66aa5ffa080 28.01.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=05.Februar 2023&showCalendarEntry=vk_2093daba-6b88-40e6-9d49-82ca8cca736c 2093daba-6b88-40e6-9d49-82ca8cca736c 05.02.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=06.Februar 2023&showCalendarEntry=vk_4bbdbd1b-f8df-4346-9830-243927177974 4bbdbd1b-f8df-4346-9830-243927177974 06.02.2023 <![CDATA[Auszeit: Grüne Poesie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=16.Februar 2023&showCalendarEntry=vk_2c17cc73-3d84-468a-bae6-550169fcf179 2c17cc73-3d84-468a-bae6-550169fcf179 16.02.2023 <![CDATA[Mühle in Betrieb]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=25.Februar 2023&showCalendarEntry=vk_07700cca-5987-4932-8b9a-3431b03cc819 07700cca-5987-4932-8b9a-3431b03cc819 25.02.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=05.März 2023&showCalendarEntry=vk_c7676c69-380d-4d00-aeea-d03adb1ebcc3 c7676c69-380d-4d00-aeea-d03adb1ebcc3 05.03.2023 <![CDATA[Montagsführung: Frühlingsspaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=06.März 2023&showCalendarEntry=vk_ba63b280-4041-4193-9ace-9371457e3324 ba63b280-4041-4193-9ace-9371457e3324 06.03.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=09.März 2023&showCalendarEntry=vk_c0889975-1b7d-4801-9f80-5c87ff16bffe c0889975-1b7d-4801-9f80-5c87ff16bffe 09.03.2023 <![CDATA[Auszeit: Kalligraphie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=10.März 2023&showCalendarEntry=vk_f86c9e52-9c55-4934-9209-4d8413221f7d f86c9e52-9c55-4934-9209-4d8413221f7d 10.03.2023 <![CDATA[Auszeit: Grüne Poesie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=16.März 2023&showCalendarEntry=vk_a6c60cd5-1912-4e2d-abf8-0cf8c9937b5d a6c60cd5-1912-4e2d-abf8-0cf8c9937b5d 16.03.2023 <![CDATA[AUSGEBUCHT Praktische Gartentipps: Aussäen, Pikieren, Eintopfen]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=16.März 2023&showCalendarEntry=vk_fd205fc2-857a-4d3c-86f7-50eebe5c11aa fd205fc2-857a-4d3c-86f7-50eebe5c11aa 16.03.2023 <![CDATA[Mühle in Betrieb]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=25.März 2023&showCalendarEntry=vk_e3922ac4-d6e0-42e1-85dd-384e26af03b6 e3922ac4-d6e0-42e1-85dd-384e26af03b6 25.03.2023 <![CDATA[Montagsführung: Jungtiere von alten Rassen]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=27.März 2023&showCalendarEntry=vk_a29dcee6-fe06-4253-9ea9-e4781cc6afab a29dcee6-fe06-4253-9ea9-e4781cc6afab 27.03.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=02.April 2023&showCalendarEntry=vk_932c8c22-3deb-44b1-a197-e1d11af7d0f9 932c8c22-3deb-44b1-a197-e1d11af7d0f9 02.04.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=09.April 2023&showCalendarEntry=vk_8e291d86-ee00-415c-899d-e4b7c2c32df4 8e291d86-ee00-415c-899d-e4b7c2c32df4 09.04.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=12.April 2023&showCalendarEntry=vk_e2231402-b814-4033-a945-833f9d03c565 e2231402-b814-4033-a945-833f9d03c565 12.04.2023 <![CDATA[ABGESAGT Auszeit: Grüne Poesie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=13.April 2023&showCalendarEntry=vk_bddb3339-4010-4a9b-ba6c-5749782762a9 bddb3339-4010-4a9b-ba6c-5749782762a9 13.04.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=16.April 2023&showCalendarEntry=vk_b38c4b25-0d7a-4538-922f-6c62c6dcc492 b38c4b25-0d7a-4538-922f-6c62c6dcc492 16.04.2023 <![CDATA[Postponed to 27.04.2023 Auszeit: Botanical Illustration]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=20.April 2023&showCalendarEntry=vk_58297b49-d87c-41f2-a7dd-4461166b43f2 58297b49-d87c-41f2-a7dd-4461166b43f2 20.04.2023 <![CDATA[Auszeit: Literarischer Spaziergang - diverse Autoren]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=20.April 2023&showCalendarEntry=vk_de3b16c1-b15a-41c8-b772-9466dd3f6239 de3b16c1-b15a-41c8-b772-9466dd3f6239 20.04.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=23.April 2023&showCalendarEntry=vk_03530951-6454-489b-9c6a-9532ae1fab7a 03530951-6454-489b-9c6a-9532ae1fab7a 23.04.2023 <![CDATA[Auszeit: Kalligraphie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=24.April 2023&showCalendarEntry=vk_30e4752a-36cc-448b-975b-8d559da618e0 30e4752a-36cc-448b-975b-8d559da618e0 24.04.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=24.April 2023&showCalendarEntry=vk_f5983c74-6f1f-42cd-9a35-4dced6498e45 f5983c74-6f1f-42cd-9a35-4dced6498e45 24.04.2023 <![CDATA[Auszeit: Forest Bathing]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=24.April 2023&showCalendarEntry=vk_7174752a-183f-4ab3-8e97-894e57bee56f 7174752a-183f-4ab3-8e97-894e57bee56f 24.04.2023 <![CDATA[Montagsführung: Garten und Stadt]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=24.April 2023&showCalendarEntry=vk_1b4cf0c6-80df-41df-83ea-80b0487170a2 1b4cf0c6-80df-41df-83ea-80b0487170a2 24.04.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=26.April 2023&showCalendarEntry=vk_d015bf6d-b22e-45e3-b2b7-f8a164e0eb12 d015bf6d-b22e-45e3-b2b7-f8a164e0eb12 26.04.2023 <![CDATA[Auszeit: Botanical Illustration]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=27.April 2023&showCalendarEntry=vk_a56974fa-30ae-491f-9636-5a70acbbb494 a56974fa-30ae-491f-9636-5a70acbbb494 27.04.2023 <![CDATA[Mühle in Betrieb]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=29.April 2023&showCalendarEntry=vk_182da4b5-c88c-4580-89a8-67ac172e11db 182da4b5-c88c-4580-89a8-67ac172e11db 29.04.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=30.April 2023&showCalendarEntry=vk_5c864f05-25f2-4895-a14f-778935d7d78d 5c864f05-25f2-4895-a14f-778935d7d78d 30.04.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=03.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_ec0f1c46-a71d-4055-9185-bcac92f0c59c ec0f1c46-a71d-4055-9185-bcac92f0c59c 03.05.2023 <![CDATA[Abgesagt VHSBB: Die Erfindung der idealen Landschaft]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=03.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_722cadc5-307f-45e2-968c-dd60cd3bcd2d 722cadc5-307f-45e2-968c-dd60cd3bcd2d 03.05.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=07.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_3d22283f-8b92-4ffb-8a3f-7fdb453402fc 3d22283f-8b92-4ffb-8a3f-7fdb453402fc 07.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=08.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_7808a062-fc91-4684-b41b-fecf90425ac9 7808a062-fc91-4684-b41b-fecf90425ac9 08.05.2023 <![CDATA[Montagsführung: Pflanzen-Anekdoten]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=08.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_7e230d55-aae2-44d7-80b4-d957a8b34fee 7e230d55-aae2-44d7-80b4-d957a8b34fee 08.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Workshop]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=09.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_8c537493-1b9b-4790-ab46-28562a66a660 8c537493-1b9b-4790-ab46-28562a66a660 09.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=10.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_562ecb42-6cc4-4147-8a77-eefacd4e86f0 562ecb42-6cc4-4147-8a77-eefacd4e86f0 10.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=10.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_73c60a63-69dc-40b6-b4df-7d472b30e95e 73c60a63-69dc-40b6-b4df-7d472b30e95e 10.05.2023 <![CDATA[Abgesagt VHSBB: Der Garten als Denkmal]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=10.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_e80882bc-1cd3-4588-b662-e82594da0119 e80882bc-1cd3-4588-b662-e82594da0119 10.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Grüne Poesie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=11.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_629cfc54-7077-491d-b399-402129cafac8 629cfc54-7077-491d-b399-402129cafac8 11.05.2023 <![CDATA[Praktische Gartentipps: Beetplanung - eine praktische Anleitung]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=11.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_4dd66de1-fe87-40ca-ad12-16c7816a01ef 4dd66de1-fe87-40ca-ad12-16c7816a01ef 11.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Literarischer Spaziergang - Arno Holz]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=11.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_675d9808-cdfa-4077-96ca-c2865e6e6328 675d9808-cdfa-4077-96ca-c2865e6e6328 11.05.2023 <![CDATA[Offenes Bienenhaus]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=13.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_29f8fd20-af9a-420f-ae28-c83e6125cf75 29f8fd20-af9a-420f-ae28-c83e6125cf75 13.05.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=14.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_1ffb1c04-506e-4b19-b229-bd9c382ab226 1ffb1c04-506e-4b19-b229-bd9c382ab226 14.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Kalligraphie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=15.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_1c706f05-3f61-458f-a5b9-a89bbac58a1a 1c706f05-3f61-458f-a5b9-a89bbac58a1a 15.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=15.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_ea981e1f-24c0-40bc-b223-3c27af8f9d66 ea981e1f-24c0-40bc-b223-3c27af8f9d66 15.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Forest Bathing]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=15.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_f0b8ffce-1e3e-48a5-8a71-fe122d3cfc91 f0b8ffce-1e3e-48a5-8a71-fe122d3cfc91 15.05.2023 <![CDATA[Montagsführung: Faszination Iris]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=15.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_3681132a-43fe-4318-bd73-c9d4d24fdada 3681132a-43fe-4318-bd73-c9d4d24fdada 15.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Frühlingskurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=16.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_6cb84691-ab60-4a59-9af2-b41603e1748f 6cb84691-ab60-4a59-9af2-b41603e1748f 16.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=17.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_a967f420-4901-42a9-869a-d2fb686dae17 a967f420-4901-42a9-869a-d2fb686dae17 17.05.2023 <![CDATA[Abgesagt VHSBB: Die Merian Gärten - ein Landschaftsraum wird zum Garten in der Stadt]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=17.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_7abfb0e8-2933-4a55-85df-d14d8dd6033a 7abfb0e8-2933-4a55-85df-d14d8dd6033a 17.05.2023 <![CDATA[Nachtabenteuer für Kinder]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=18.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_c978f55d-b0e9-4689-abaf-8b35c9a84200 c978f55d-b0e9-4689-abaf-8b35c9a84200 18.05.2023 <![CDATA[Schweizer Mühlentag]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=20.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_2174f365-f666-4e52-aef7-9b975b14474e 2174f365-f666-4e52-aef7-9b975b14474e 20.05.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=21.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_c7bd344c-a915-4ebb-8524-d9dbfc04587a c7bd344c-a915-4ebb-8524-d9dbfc04587a 21.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=22.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_a78288c0-3f1e-4983-ad8e-2581ad6c009b a78288c0-3f1e-4983-ad8e-2581ad6c009b 22.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=22.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_103781e0-32bc-4049-878a-94105449a5bd 103781e0-32bc-4049-878a-94105449a5bd 22.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Frühlingskurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=23.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_a8d3a0ff-a04c-45f6-996e-6f5c7c8013b1 a8d3a0ff-a04c-45f6-996e-6f5c7c8013b1 23.05.2023 <![CDATA[Sonderführung: Faszination Iris]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=23.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_d2cc4276-8c53-4d59-b6a7-e5e9a82be901 d2cc4276-8c53-4d59-b6a7-e5e9a82be901 23.05.2023 <![CDATA[Themenführung: Faszination Iris]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=23.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_dae2a5ef-4c4f-40a2-b352-1eac8be50f71 dae2a5ef-4c4f-40a2-b352-1eac8be50f71 23.05.2023 <![CDATA[Abgesagt VHSBB: Landschaft wahrnehmen - Gehen, Sitzen, Schauen]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=24.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_50ee02b1-2f88-4e07-94c2-265671178425 50ee02b1-2f88-4e07-94c2-265671178425 24.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Botanical Illustration]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=25.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_8761f51b-dc3a-40c7-adcb-bd2219e8a5ac 8761f51b-dc3a-40c7-adcb-bd2219e8a5ac 25.05.2023 <![CDATA[Themenführung: Faszination Iris]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=25.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_88e7dc42-11c6-4833-ae83-5801aa7e7835 88e7dc42-11c6-4833-ae83-5801aa7e7835 25.05.2023 <![CDATA[VERSCHOBEN auf 22.06.2023 Auszeit: Literarischer Spaziergang - Robert Walser]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=25.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_631e5723-ead8-481b-800c-f85c81c98749 631e5723-ead8-481b-800c-f85c81c98749 25.05.2023 <![CDATA[Mühle in Betrieb]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=27.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_9794c0fc-38b7-45d7-8e84-47ff6b0f3555 9794c0fc-38b7-45d7-8e84-47ff6b0f3555 27.05.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=28.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_f36530ec-775d-432f-b235-3aff3cad634d f36530ec-775d-432f-b235-3aff3cad634d 28.05.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Frühlingskurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=30.Mai 2023&showCalendarEntry=vk_fc873d9f-25b7-4a04-ab42-3927675653c4 fc873d9f-25b7-4a04-ab42-3927675653c4 30.05.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: Tanzpalast]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=04.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_0af74a8d-1bb9-43c2-99f2-e397e8fdf978 0af74a8d-1bb9-43c2-99f2-e397e8fdf978 04.06.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=04.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_ae2e8327-472c-4aa6-b4d8-ce0e8e1eac23 ae2e8327-472c-4aa6-b4d8-ce0e8e1eac23 04.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=05.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_04e57fda-b9f9-4af8-ac46-417c6cea0f27 04e57fda-b9f9-4af8-ac46-417c6cea0f27 05.06.2023 <![CDATA[Montagsführung: Jenseits der Blüten - Planung, Pflege und Pflanzen(ge)schichten]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=05.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_f5df9d9a-5d33-4110-869f-62b86519e567 f5df9d9a-5d33-4110-869f-62b86519e567 05.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Frühlingskurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=06.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_617e34de-fbdd-4be8-9bc4-773234740c9d 617e34de-fbdd-4be8-9bc4-773234740c9d 06.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=07.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_2d338799-254d-4f8b-8345-e4d8b78d7c42 2d338799-254d-4f8b-8345-e4d8b78d7c42 07.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Grüne Poesie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=08.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_f5f1baf0-e8d7-4d93-aed7-da590de0cee8 f5f1baf0-e8d7-4d93-aed7-da590de0cee8 08.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Literarischer Spaziergang - Johann Wolfgang von Goethe]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=08.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_3ab32dad-681d-4432-9e43-9d02e685ec4b 3ab32dad-681d-4432-9e43-9d02e685ec4b 08.06.2023 <![CDATA[Offenes Bienenhaus]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=10.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_a93815c2-b8c7-4dc8-a256-4238481edf12 a93815c2-b8c7-4dc8-a256-4238481edf12 10.06.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: There's a garden, what a garden!]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=11.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_8faf0406-1696-4243-954b-88aa45a91946 8faf0406-1696-4243-954b-88aa45a91946 11.06.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=11.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_9b68e324-619b-478a-b6e4-a1d312b921ae 9b68e324-619b-478a-b6e4-a1d312b921ae 11.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=12.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_56ced27d-639d-4017-8d91-87c9552df7dd 56ced27d-639d-4017-8d91-87c9552df7dd 12.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=12.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_6b36d192-91c6-43be-b138-229cfc823152 6b36d192-91c6-43be-b138-229cfc823152 12.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Frühlingskurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=13.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_8f9dc13b-39bc-4326-b2eb-21e6d0c9db91 8f9dc13b-39bc-4326-b2eb-21e6d0c9db91 13.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=14.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_c2958ac1-d6af-49a5-9890-4a298fd36bc4 c2958ac1-d6af-49a5-9890-4a298fd36bc4 14.06.2023 <![CDATA[Praktische Gartentipps: Mit Clematis gestalten]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=14.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_cae5d80a-a0b6-4518-8857-b3139afd2072 cae5d80a-a0b6-4518-8857-b3139afd2072 14.06.2023 <![CDATA[VERSCHOBEN AUF 08.06.2023 Auszeit: Grüne Poesie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=15.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_3798bca3-e9e4-42c6-bded-fa2f8453bf67 3798bca3-e9e4-42c6-bded-fa2f8453bf67 15.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Botanical Illustration]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=15.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_6efa3b30-aa80-4c7b-8b76-95a94fcac28a 6efa3b30-aa80-4c7b-8b76-95a94fcac28a 15.06.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: Brass and Shine]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=18.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_0f4ba009-3252-4dcd-aa32-26c6c887350b 0f4ba009-3252-4dcd-aa32-26c6c887350b 18.06.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=18.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_60d1fffe-3972-4ffa-a4ca-ce42e316b2c0 60d1fffe-3972-4ffa-a4ca-ce42e316b2c0 18.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Kalligraphie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=19.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_cc741c5c-fc0e-4735-be65-934c74884387 cc741c5c-fc0e-4735-be65-934c74884387 19.06.2023 <![CDATA[Montagsführung: Clematis - Von der Liane zum Gartenstar]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=19.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_9151fab8-db89-4326-bda5-233c6171020c 9151fab8-db89-4326-bda5-233c6171020c 19.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Frühlingskurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=20.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_37d5e551-00f3-4c41-9ba7-9991430308df 37d5e551-00f3-4c41-9ba7-9991430308df 20.06.2023 <![CDATA[Auszeit Spezial: Luftig & Leicht Qi Gong Schnupperstunde]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=20.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_58d6b227-f113-4135-bd42-6caad5d26e2d 58d6b227-f113-4135-bd42-6caad5d26e2d 20.06.2023 <![CDATA[VERLEGT Auf 26.06.2023 Auszeit: Literarischer Spaziergang - Robert Walser]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=22.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_bedf30b1-e7f0-4d6e-93f2-fdfd63040c2c bedf30b1-e7f0-4d6e-93f2-fdfd63040c2c 22.06.2023 <![CDATA[Mühle in Betrieb]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=24.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_c88ec0bb-0c0c-4eb4-81d1-68ef886ca7e9 c88ec0bb-0c0c-4eb4-81d1-68ef886ca7e9 24.06.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: Bluescht]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=25.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_6f278e64-29c4-40eb-9dd5-6e0283a7ee6d 6f278e64-29c4-40eb-9dd5-6e0283a7ee6d 25.06.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=25.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_3327545b-e74b-4bc5-a967-718e71e93dc7 3327545b-e74b-4bc5-a967-718e71e93dc7 25.06.2023 <![CDATA[Montagsführung: Beerenzeit]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=26.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_aaac62e0-eca8-4a27-be7a-b15b56b8ad30 aaac62e0-eca8-4a27-be7a-b15b56b8ad30 26.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Literarischer Spaziergang - Robert Walser]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=26.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_80f37ccb-2168-43e9-9916-269c6c3f1bc1 80f37ccb-2168-43e9-9916-269c6c3f1bc1 26.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Forest Bathing]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=26.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_ad5669f6-f773-400c-bfb0-04875337bc28 ad5669f6-f773-400c-bfb0-04875337bc28 26.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Frühlingskurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=27.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_fbd5f998-980d-4b47-b089-6ee5815c4ec4 fbd5f998-980d-4b47-b089-6ee5815c4ec4 27.06.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=28.Juni 2023&showCalendarEntry=vk_0bbad031-91bc-4d87-9599-59ba39286635 0bbad031-91bc-4d87-9599-59ba39286635 28.06.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: Avec le temps]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=02.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_f12a0ce8-a6dd-407d-b787-91d29343b07b f12a0ce8-a6dd-407d-b787-91d29343b07b 02.07.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=02.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_5c65df69-92af-49d4-b4c2-d539e0694c0a 5c65df69-92af-49d4-b4c2-d539e0694c0a 02.07.2023 <![CDATA[Offenes Bienenhaus]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=08.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_84d28510-944e-4162-a5ce-acc65a1ed7b3 84d28510-944e-4162-a5ce-acc65a1ed7b3 08.07.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: Hier und Jetzt]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=09.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_37b38c22-e562-45cb-aa6b-a8634d4849c2 37b38c22-e562-45cb-aa6b-a8634d4849c2 09.07.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=09.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_5cd72b81-b895-40f3-9daf-265fdaac3d19 5cd72b81-b895-40f3-9daf-265fdaac3d19 09.07.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Workshop]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=11.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_7509001d-bbc5-4373-98ec-2a99e74a8859 7509001d-bbc5-4373-98ec-2a99e74a8859 11.07.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=13.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_f3143c97-c36b-4124-bf87-e1ae785f5b85 f3143c97-c36b-4124-bf87-e1ae785f5b85 13.07.2023 <![CDATA[Auszeit: Botanical Illustration]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=13.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_8bab8fc7-5c83-4b51-bef1-fc97616c0103 8bab8fc7-5c83-4b51-bef1-fc97616c0103 13.07.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: Benefizkonzert]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=16.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_a0309920-c79b-4904-8122-440967889537 a0309920-c79b-4904-8122-440967889537 16.07.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=16.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_a89ae9c0-e105-4469-a5e4-568f823fbc87 a89ae9c0-e105-4469-a5e4-568f823fbc87 16.07.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Workshop]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=18.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_6a977462-8b77-4ef7-8971-5692ffff763b 6a977462-8b77-4ef7-8971-5692ffff763b 18.07.2023 <![CDATA[Auszeit: Grüne Poesie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=20.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_23344e9b-c005-4d03-b3cb-800d9718a4e2 23344e9b-c005-4d03-b3cb-800d9718a4e2 20.07.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: Holding it together]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=23.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_50889cbc-6f9e-4d7b-9dac-8233d1e0db10 50889cbc-6f9e-4d7b-9dac-8233d1e0db10 23.07.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=23.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_948e2e50-605d-4090-a5b9-85f8f361f2fd 948e2e50-605d-4090-a5b9-85f8f361f2fd 23.07.2023 <![CDATA[Auszeit: Forest Bathing]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=24.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_892dd800-27c2-4f01-8086-8911b2bc22a8 892dd800-27c2-4f01-8086-8911b2bc22a8 24.07.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Workshop]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=25.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_8e8f90a4-47c2-4f44-a646-7577bd9326ad 8e8f90a4-47c2-4f44-a646-7577bd9326ad 25.07.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=26.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_c1076b3e-f99d-48fe-8251-bcecdbd4fdd1 c1076b3e-f99d-48fe-8251-bcecdbd4fdd1 26.07.2023 <![CDATA[ABGESAGT Mühle in Betrieb]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=29.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_5f48b4df-801e-42d8-8cbe-a6de9a112cc5 5f48b4df-801e-42d8-8cbe-a6de9a112cc5 29.07.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: Libertango]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=30.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_16ee4ebe-7c9e-4c50-b431-faf075c2317b 16ee4ebe-7c9e-4c50-b431-faf075c2317b 30.07.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=30.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_d6a38e0a-5ce6-46dc-93a0-43e99e890cf3 d6a38e0a-5ce6-46dc-93a0-43e99e890cf3 30.07.2023 <![CDATA[Montagsführung: Bohnen & Co.]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=31.Juli 2023&showCalendarEntry=vk_00d41e0c-bfe5-4da8-9940-badb343b5866 00d41e0c-bfe5-4da8-9940-badb343b5866 31.07.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: Soulsolo]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=06.August 2023&showCalendarEntry=vk_d8c916ff-c3a4-4cbd-b218-5f72366d7493 d8c916ff-c3a4-4cbd-b218-5f72366d7493 06.08.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=06.August 2023&showCalendarEntry=vk_5b60b7c9-d6b5-4f8d-b7cc-b8356d044faf 5b60b7c9-d6b5-4f8d-b7cc-b8356d044faf 06.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=07.August 2023&showCalendarEntry=vk_91b4401d-722b-4948-949f-31ee21eec972 91b4401d-722b-4948-949f-31ee21eec972 07.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=09.August 2023&showCalendarEntry=vk_dbc01064-9e9c-470d-bc30-dbfff484f224 dbc01064-9e9c-470d-bc30-dbfff484f224 09.08.2023 <![CDATA[Offenes Bienenhaus]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=12.August 2023&showCalendarEntry=vk_ec5be783-8377-42ff-9b40-3a8e6987a4ae ec5be783-8377-42ff-9b40-3a8e6987a4ae 12.08.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: One's for sorrow two's for joy]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=13.August 2023&showCalendarEntry=vk_31e5143a-8bca-4e6f-a670-2f56caacba1d 31e5143a-8bca-4e6f-a670-2f56caacba1d 13.08.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=13.August 2023&showCalendarEntry=vk_25d6f52f-ae31-4f2b-90fc-1c552065546c 25d6f52f-ae31-4f2b-90fc-1c552065546c 13.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=14.August 2023&showCalendarEntry=vk_9d749926-3fd7-43fd-b899-53b1ad43c3a9 9d749926-3fd7-43fd-b899-53b1ad43c3a9 14.08.2023 <![CDATA[Montagsführung: Bunt, bunter, Dahlien]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=14.August 2023&showCalendarEntry=vk_0368e91c-d550-4b2a-b08c-b2447569e367 0368e91c-d550-4b2a-b08c-b2447569e367 14.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Herbstkurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=15.August 2023&showCalendarEntry=vk_9d44c9ac-a6e9-4ffc-85da-130a519641e6 9d44c9ac-a6e9-4ffc-85da-130a519641e6 15.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=16.August 2023&showCalendarEntry=vk_09fcac3c-6994-41ec-a0f1-e3755335cdf4 09fcac3c-6994-41ec-a0f1-e3755335cdf4 16.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Grüne Poesie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=17.August 2023&showCalendarEntry=vk_0fc4ee5f-438d-472f-88c9-6049efa83a56 0fc4ee5f-438d-472f-88c9-6049efa83a56 17.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Botanical Illustration]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=17.August 2023&showCalendarEntry=vk_94bdcd00-aa8c-4064-8c85-ede967e90a22 94bdcd00-aa8c-4064-8c85-ede967e90a22 17.08.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: Cavallini Quartett]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=20.August 2023&showCalendarEntry=vk_0bf7e4a8-c788-4c25-addf-c2f0a751c3f0 0bf7e4a8-c788-4c25-addf-c2f0a751c3f0 20.08.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=20.August 2023&showCalendarEntry=vk_f2519377-8c96-40c9-91be-3bae53e7dcfa f2519377-8c96-40c9-91be-3bae53e7dcfa 20.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Literarischer Spaziergang - Karel Capek]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=21.August 2023&showCalendarEntry=vk_de068b49-67f2-4502-b141-50a01696a333 de068b49-67f2-4502-b141-50a01696a333 21.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=21.August 2023&showCalendarEntry=vk_0e4d00f8-7ad3-4c6b-bc29-3f63dff4f392 0e4d00f8-7ad3-4c6b-bc29-3f63dff4f392 21.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=21.August 2023&showCalendarEntry=vk_6ac9bf4d-cf88-4e28-8d49-cdcaa96c117b 6ac9bf4d-cf88-4e28-8d49-cdcaa96c117b 21.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Herbstkurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=22.August 2023&showCalendarEntry=vk_f1f02593-1259-41d2-bc23-ad335342061a f1f02593-1259-41d2-bc23-ad335342061a 22.08.2023 <![CDATA[Praktische Gartentipps: Aus alt mach jung]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=22.August 2023&showCalendarEntry=vk_e9022035-6740-401e-826b-b2c43d344314 e9022035-6740-401e-826b-b2c43d344314 22.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=23.August 2023&showCalendarEntry=vk_306c33a7-088a-40ae-90b6-de62a9bfb3e8 306c33a7-088a-40ae-90b6-de62a9bfb3e8 23.08.2023 <![CDATA[ABGESAGT Mühle in Betrieb]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=26.August 2023&showCalendarEntry=vk_aa8b641a-034f-4c69-80a7-9d55098f0a33 aa8b641a-034f-4c69-80a7-9d55098f0a33 26.08.2023 <![CDATA[27. Internationale Fledermausnacht]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=26.August 2023&showCalendarEntry=vk_671a5da2-19b2-4086-ac9f-6b56ddec77b3 671a5da2-19b2-4086-ac9f-6b56ddec77b3 26.08.2023 <![CDATA[Sonntagsmatinee: Hereinspaziert]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=27.August 2023&showCalendarEntry=vk_201301ef-6895-4305-829d-0a8ef00ed3ff 201301ef-6895-4305-829d-0a8ef00ed3ff 27.08.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=27.August 2023&showCalendarEntry=vk_69624370-64b1-4087-af79-06b479539366 69624370-64b1-4087-af79-06b479539366 27.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=28.August 2023&showCalendarEntry=vk_176c7a52-2a82-4f88-bb25-aaaf9b7427fb 176c7a52-2a82-4f88-bb25-aaaf9b7427fb 28.08.2023 <![CDATA[Montagsführung: Erstens kommt es anders...]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=28.August 2023&showCalendarEntry=vk_da7ef335-5800-470b-9abf-0992efce1700 da7ef335-5800-470b-9abf-0992efce1700 28.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Forest Bathing]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=28.August 2023&showCalendarEntry=vk_1de886b9-2263-4c60-ae4b-9f34d2ae3472 1de886b9-2263-4c60-ae4b-9f34d2ae3472 28.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Herbstkurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=29.August 2023&showCalendarEntry=vk_35d657c0-88db-4bb3-b6c1-dd39e57b98d3 35d657c0-88db-4bb3-b6c1-dd39e57b98d3 29.08.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=30.August 2023&showCalendarEntry=vk_7d8a900f-1f86-4b3f-9db4-ed8f87236ea3 7d8a900f-1f86-4b3f-9db4-ed8f87236ea3 30.08.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=03.September 2023&showCalendarEntry=vk_77c24566-327c-4e39-bcce-3cdbc6d04637 77c24566-327c-4e39-bcce-3cdbc6d04637 03.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Kalligraphie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=04.September 2023&showCalendarEntry=vk_f2541adf-7cb7-49de-a6a8-6dac34b37688 f2541adf-7cb7-49de-a6a8-6dac34b37688 04.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=04.September 2023&showCalendarEntry=vk_f89e8b08-7547-4d82-88b7-8d0d57af0ad8 f89e8b08-7547-4d82-88b7-8d0d57af0ad8 04.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Herbstkurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=05.September 2023&showCalendarEntry=vk_381e89ae-fc8e-4122-878a-3f0953549517 381e89ae-fc8e-4122-878a-3f0953549517 05.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=06.September 2023&showCalendarEntry=vk_6176501e-bffc-4c38-8a1a-1f61cb73a3f2 6176501e-bffc-4c38-8a1a-1f61cb73a3f2 06.09.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=10.September 2023&showCalendarEntry=vk_29232dd1-46c8-46ca-b6de-5be56b5f03da 29232dd1-46c8-46ca-b6de-5be56b5f03da 10.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=11.September 2023&showCalendarEntry=vk_d9810b24-6889-4c7c-bd04-a54a237fadbd d9810b24-6889-4c7c-bd04-a54a237fadbd 11.09.2023 <![CDATA[Montagsführung: In der Kinderstube]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=11.September 2023&showCalendarEntry=vk_3082bf41-d077-43fe-9cff-82a10a19ce36 3082bf41-d077-43fe-9cff-82a10a19ce36 11.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Herbstkurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=12.September 2023&showCalendarEntry=vk_3ea22353-66a9-4df4-b645-52ac6c2bed27 3ea22353-66a9-4df4-b645-52ac6c2bed27 12.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=13.September 2023&showCalendarEntry=vk_919ea402-14d6-4a0e-bbc1-278064cfc01c 919ea402-14d6-4a0e-bbc1-278064cfc01c 13.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Grüne Poesie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=14.September 2023&showCalendarEntry=vk_e863b55c-8b93-45cf-9cb7-1898ffdfa9e2 e863b55c-8b93-45cf-9cb7-1898ffdfa9e2 14.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Botanical Illustration]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=14.September 2023&showCalendarEntry=vk_c9035cb0-415a-4070-b79d-f2400dc68de4 c9035cb0-415a-4070-b79d-f2400dc68de4 14.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Literarischer Spaziergang - Jean-Jacques Rousseau]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=14.September 2023&showCalendarEntry=vk_d0fd7372-cf21-45b4-9be1-ec158c3ddc2b d0fd7372-cf21-45b4-9be1-ec158c3ddc2b 14.09.2023 <![CDATA[HerbstGartenZeit]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=17.September 2023&showCalendarEntry=vk_241ce00a-ecbd-4c9b-8338-8c4a9903ce87 241ce00a-ecbd-4c9b-8338-8c4a9903ce87 17.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=18.September 2023&showCalendarEntry=vk_c7b38e29-0f17-415c-a81e-e583d6a78677 c7b38e29-0f17-415c-a81e-e583d6a78677 18.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Herbstkurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=19.September 2023&showCalendarEntry=vk_c5d0bf59-0541-455c-89ff-240f51eaed76 c5d0bf59-0541-455c-89ff-240f51eaed76 19.09.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=24.September 2023&showCalendarEntry=vk_1be793b6-03d1-4b33-bb85-6ac41f37f52e 1be793b6-03d1-4b33-bb85-6ac41f37f52e 24.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Forest Bathing]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=25.September 2023&showCalendarEntry=vk_4665210f-70c6-4200-acfb-7f4c18ad87ce 4665210f-70c6-4200-acfb-7f4c18ad87ce 25.09.2023 <![CDATA[Auszeit: Qi Gong Herbstkurs]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=26.September 2023&showCalendarEntry=vk_89e108df-11ed-497f-9f50-f6c875bdd72a 89e108df-11ed-497f-9f50-f6c875bdd72a 26.09.2023 <![CDATA[Mühle in Betrieb]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=30.September 2023&showCalendarEntry=vk_69350f93-b601-40d7-a527-f75493da875d 69350f93-b601-40d7-a527-f75493da875d 30.09.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=01.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_a4023b2e-338a-441b-87fe-f91bab750b36 a4023b2e-338a-441b-87fe-f91bab750b36 01.10.2023 <![CDATA[Auszeit: Forest Bathing]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=09.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_235d3b49-e00b-4c7c-9e23-28f4b0814d7b 235d3b49-e00b-4c7c-9e23-28f4b0814d7b 09.10.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=16.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_e38c8cd7-4b4f-4ea3-862e-3273a0971b3e e38c8cd7-4b4f-4ea3-862e-3273a0971b3e 16.10.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=18.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_68239f18-617e-4dd1-83d2-70c096521861 68239f18-617e-4dd1-83d2-70c096521861 18.10.2023 <![CDATA[Auszeit: Grüne Poesie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=19.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_d88f9a66-8ae5-4904-9953-42f3eaf112c3 d88f9a66-8ae5-4904-9953-42f3eaf112c3 19.10.2023 <![CDATA[Montagsführung: Herbststimmung]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=23.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_1b65bc15-caed-4799-8f9a-bae1c815add2 1b65bc15-caed-4799-8f9a-bae1c815add2 23.10.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=23.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_10e2eeaf-f8ee-4391-aea6-f9b1ff48d329 10e2eeaf-f8ee-4391-aea6-f9b1ff48d329 23.10.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=25.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_60150ffa-a5cd-4de3-aa38-e2a296a882df 60150ffa-a5cd-4de3-aa38-e2a296a882df 25.10.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=25.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_1742bd97-2fc1-4916-9b54-c91c7a9ce4d0 1742bd97-2fc1-4916-9b54-c91c7a9ce4d0 25.10.2023 <![CDATA[Auszeit: Literarischer Spaziergang - diverse Autoren]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=26.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_57395555-b73e-4395-8ce6-dfed1395348b 57395555-b73e-4395-8ce6-dfed1395348b 26.10.2023 <![CDATA[Mühle in Betrieb]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=28.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_4c474bc9-aa6a-43e2-97df-852e1335bf27 4c474bc9-aa6a-43e2-97df-852e1335bf27 28.10.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=29.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_aec54b4d-5c80-49cb-af16-a31a7372e893 aec54b4d-5c80-49cb-af16-a31a7372e893 29.10.2023 <![CDATA[Auszeit: Kalligraphie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=30.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_303b7758-9463-41dc-b886-7d6ecb561ba9 303b7758-9463-41dc-b886-7d6ecb561ba9 30.10.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=30.Oktober 2023&showCalendarEntry=vk_3c269a5c-49e8-4ea0-a295-8f1f475bb6db 3c269a5c-49e8-4ea0-a295-8f1f475bb6db 30.10.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=05.November 2023&showCalendarEntry=vk_f2dfd9d3-950e-46ea-b4e3-8f945f9c84b6 f2dfd9d3-950e-46ea-b4e3-8f945f9c84b6 05.11.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 1]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=06.November 2023&showCalendarEntry=vk_336fbc3c-d890-41e5-a798-3b27d6d56568 336fbc3c-d890-41e5-a798-3b27d6d56568 06.11.2023 <![CDATA[Auszeit: Tai-Chi Kurs 2]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=08.November 2023&showCalendarEntry=vk_de74b236-8219-4e9f-9c0b-6a32789c160a de74b236-8219-4e9f-9c0b-6a32789c160a 08.11.2023 <![CDATA[Auszeit: Kalligraphie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=13.November 2023&showCalendarEntry=vk_ce48bedd-cacb-42d3-bf23-fc4f7078c5ee ce48bedd-cacb-42d3-bf23-fc4f7078c5ee 13.11.2023 <![CDATA[Montagsführung: Linde, Eiche, Götterbaum]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=13.November 2023&showCalendarEntry=vk_8d7c9da2-ad78-4e6f-ad91-ce08524fffc0 8d7c9da2-ad78-4e6f-ad91-ce08524fffc0 13.11.2023 <![CDATA[Auszeit: Grüne Poesie]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=16.November 2023&showCalendarEntry=vk_85fef209-caba-4eb9-a536-cd3c6fca77f4 85fef209-caba-4eb9-a536-cd3c6fca77f4 16.11.2023 <![CDATA[AUSGEBUCHT -Praktische Gartentipps: Adventskränze selber machen]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=21.November 2023&showCalendarEntry=vk_182d98a6-8c9b-45bc-be37-0e6b4be3c5f1 182d98a6-8c9b-45bc-be37-0e6b4be3c5f1 21.11.2023 <![CDATA[Auszeit: Yogischer Spaziergang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=22.November 2023&showCalendarEntry=vk_df0b6476-4210-495b-960e-a702589c1ca9 df0b6476-4210-495b-960e-a702589c1ca9 22.11.2023 <![CDATA[Auszeit: Literarischer Spaziergang - Thomas Bernhard]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=23.November 2023&showCalendarEntry=vk_2427d71a-bdae-42ea-bf6f-6850fbdb8035 2427d71a-bdae-42ea-bf6f-6850fbdb8035 23.11.2023 <![CDATA[Mühle in Betrieb]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=25.November 2023&showCalendarEntry=vk_5d697b45-8b39-4731-9bac-f659d5439339 5d697b45-8b39-4731-9bac-f659d5439339 25.11.2023 <![CDATA[Gartenrundgang]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=03.Dezember 2023&showCalendarEntry=vk_6153f5f4-eddc-40bb-b4c5-c5ac87483ffd 6153f5f4-eddc-40bb-b4c5-c5ac87483ffd 03.12.2023 <![CDATA[Montagsführung: Überleben im Winter]]> https://xn--meriangrten-r8a.ch/erleben/kalender?displayMonth=11.Dezember 2023&showCalendarEntry=vk_14ee94c0-a626-49d1-86d6-b2cd321adf65 14ee94c0-a626-49d1-86d6-b2cd321adf65 11.12.2023